CERVINO系列

CERVINO系列

该系列的灵感源自意大利最高峰之一——雄伟的切尔维诺山(Mount Cervino),其由落叶鹿角制成的手柄传递着温暖与优雅。献给所有享受冬日氛围和精致山地情调的人士。

CERVINO系列
Page
  • You're currently reading page 1
  • Page 2
Items 15
10項,共15
-
Page
  • You're currently reading page 1
  • Page 2
Items 15
10項,共15
-