Skip to main content
loader
Buccellati - 戒指 - Lavinia戒指 - 婚礼系列
Lavinia戒指 - 图像 1/2Lavinia戒指 - 图像 2/2

Lavinia戒指

她的面庞焕发着百合般纯洁的光芒,带着浪漫的玫瑰色

 

圆形切割: 中央石材  0,30 克拉

 
材质: 
白金, 钻石
缩放打印